HÍRLEVÉL
FELIRATKOZÁS

 

Közzététel

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Movinnov Kft. az alábbi adatokat teszi közzé:

Vezető tisztségviselő:

Név: Pollhammer Jenő
Munkakör: ügyvezető igazgató
Személyi alapbér: Br. 652.700,- Ft
Az időbért meghatározó időtartam: 1 hónap
Egyéb juttatások:

  • Étkezési utalvány
  • Az üzleti terv alapján meghatározott prémiumfeltételek teljesítése esetén az alapbér 80%-ának mértékéig prémiumban részesíthető.

Megjegyzés: A vezető tisztségviselő az ügyvezetői igazgatói munkakörét határozott időre szóló (2013. március 11. - 2018. március 10.) munkaszerződés alapján látja el. A munkaszerződés értelmében az ügyvezető igazgató munkaviszonyának megszűnésére a Gazdasági Társaságokról szóló törvény és a Munka Törvénykönyve rendelkezései az irányadók. Az Mt. 3.§ (6) bekezdése alapján kikötött időtartam és ellenérték: -

Felügyelő Bizottság:

Név: Nyitrai József
Tisztség: Felügyelő Bizottsági elnök
Megbízási díj: Br. 60.000,- Ft/hó

Név: Muráncsik László
Tisztség: Felügyelő Bizottsági tag
Megbízási díj: Br. 45.000,- Ft/hó

Név: Ábrahám Tivadar
Tisztség: Felügyelő Bizottsági tag
Megbízási díj: Br. 45.000,- Ft/hó

A Felügyelő Bizottság tagjai ezen tisztségükből eredően más javadalmazásban nem részesülnek, a jogviszony megszűnése esetén egyéb juttatásra nem jogosultak.