HÍRLEVÉL
FELIRATKOZÁS

 

Lakbér

 

18/2009. (V. 29.) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról szóló 15/2006.(V.31.) rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó 1993.évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról szóló 15/2006. (V.31.) rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról szóló 15/2006. (V. 31.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor fennálló bérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell.

Melléklet

„1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértéke a szociális helyzet alapján a lakás komfortfokozatának figyelembevételével:

              összkomfortos lakás                 277,-Ft/m2/hó

              komfortos lakás                       204,-Ft/m2/hó

              félkomfortos lakás                   129,-Ft/m2/hó

              komfort nélküli lakás                85,-Ft/m2/hó

2. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértéke a költségelven történő bérbeadás esetén a lakás komfortfokozatának figyelembevételével:

             összkomfortos lakás                 416,-Ft/m2/hó

             komfortos lakás                       305,-Ft/m2/hó

             félkomfortos lakás                   194,-Ft/m2/hó